ประกันกลุ่ม

พิเศษแผน ประกันกลุ่ม SME รับตั้งแต่ 3คน เป็นต้นไป
เงื่อนไขสำคัญโดยสังเขป
1.พนักงานที่เข้าร่วมต้องมีประกันสังคม
2.ต้องทำ 100% ของพนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์ทำประกัน

 

สนใจติดต่อ ปัญญาพล กิจสวัสดิ์  099-253-4666 ยินดีเข้าพบเพื่อเสนอแบบประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม