สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี

รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล

สูงสุดถึง 25,000 บาท*ต่อวัน

 

รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ สูงสุดถึง 250,000 บาท*

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

ต้องซื้อทุนประกันชีวิตขึ้นต่ำ 1 ล้านบาทจึงสามารถซื้อสุขภาพ VIP ได้

 

สนใจติดต่อ ปัญญาพล กิจสวัสดิ์  099-253-4666 ยินดีเข้าพบเพื่อเสนอแบบประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม