เมืองไทยเพิ่มทรัพย์ 12/6

ได้เงินจ่ายคืน 6% ของทนประกัน
ทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์

ครบสัญญา
ได้เงินก้อน 120% ของทุนประกัน

สนใจติดต่อ ปัญญาพล กิจสวัสดิ์  099-253-4666 ยินดีเข้าพบเพื่อเสนอแบบประกัน

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน 12 ปี
สูงสุด 150% ของทุนประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม