เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

แบบประกันสำหรับผู้สูงอายุ

ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

พิเศษ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพร้อมรับวงเงินรักษา

 

สนใจติดต่อ ปัญญาพล กิจสวัสดิ์  099-253-4666 ยินดีเข้าพบเพื่อเสนอแบบประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม